ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό καρκίνο για τον άνδρα στο Δυτικό κόσμο και δυστυχώς την πρώτη αιτία θανάτου για τον ανδρικό πληθυσμό. Πρόκειται για ένα ύπουλο νόσημα, το οποίο είναι δυνατό να παραμένει χωρίς συμπτώματα για πολλά χρόνια μέχρι ότου, δυστυχώς εμφανιστεί σε προχωρημένο στάδιο. Η έγκαιρη διάγνωσή του, όμως, μπορεί να αποτελέσει σωτήρια παρέμβαση και να οδηγήσει τον ασθενή ακόμα και σε πλήρη ίαση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της E.A.U. (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολόγων), κάθε άνδρας μετά την ηλικία των 50 ετών, πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο του προστάτη κάθε χρόνο με κλινική εξέταση, μέτρηση του PSA και υπερηχογράφημα. Τον ίδιο έλεγχο οφείλουν να κάνουν και από την ηλικία των 45 ετών οι άνδρες με συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη. Είναι πολύ πιθανό η τιμή του PSA να θεωρηθεί από τον ασθενή ή από τον μικροβιολόγο φυσιολογική και να παραληφθεί η εξέταση από ειδικό ουρολόγο, σφάλμα πολλές φορές ολέθριο. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή του PSA. H τιμή συσχετίζεται από τον ουρολόγο με άλλες παραμέτρους όπως η δακτυλική εξέταση, το υπερηχογράφημα και οι προηγούμενες μετρήσεις και αποφασίζει ο ουρολόγος εάν χρειάζεται βιοψία του προστάτη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω Links:

Καρκίνος Προστάτη

Καρκίνος προστάτη (pdf)