ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ

Ο καρκίνος του νεφρού είναι η 3η πιο συχνή κακοήθεια στο ουροποιητικό σύστημα. Δεν προκαλεί, συνήθως, κάποια ειδικά συμπτώματα και πολλές από τις περιπτώσεις ανιχνεύονται τυχαία σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Η καλύτερη εξέταση για την ανίχνευση και σταδιοποίηση είναι η αξονική τομογραφία και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει και η μαγνητική τομογραφία κυρίως για τη σταδιοποίηση της νόσου. Η θεραπεία εκλογής, εφόσον δεν υπάρχουν μεταστάσεις, είναι η λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή ή ακόμη και η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή, όταν είναι τεχνικώς δυνατό. Η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία δεν έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα στο καρκίνο του νεφρού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω Links:

Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος Νεφρού (pdf)