ΚΑΜΨΗ ΠΕΟΥΣ – Ν. PEYRONIE

Η κάμψη του πέους που οφείλεται σε τοπική βλάβη στον ινώδη χιτώνα του πέους. Το αποτέλεσμα είναι ένα σημείο του χιτώνα να χάσει την ελαστικότητά του και να μην μπορεί να εκπτυχθεί κατά την φάση της στύσης και έτσι το πέος να μην είναι ευθύ αλλά με στροφή προς την κατεύθυνση της βλάβης.

Πρόκειται για καλοήθη νόσο άγνωστης αιτιολογίας. Εκδηλώνεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών και με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι νεαρότερες ηλικίες.

Η νόσος του Peyronie δεν πρέπει να συγχέεται με τη συγγενή κάμψη του πέους η οποία παρουσιάζεται πολύ νωρίς στην σεξουαλική ζωή του νεαρού άνδρα και στην οποία έχουμε γωνίωση του πέους λόγω της κατασκευής του.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της νόσου είναι απαραίτητη όταν η κάμψη του πέους είναι τέτοια που εμποδίζει την είσοδο στον κόλπο κατά τη σεξουαλική επαφή ή όταν η στύση συνοδεύεται από πόνο. Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική-συντηρητική (πτωχή ανταπόκριση)  ή χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά εφαρμόζεται μόνο όταν έχει σταθεροποιηθεί η εξέλιξη της νόσου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω Links: