ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να τεκνοποιήσει, επί τουλάχιστον 1 χρόνο τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι το ζευγάρι αυτό αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας.

Η υπογονιμότητα αυξάνει με την ηλικία. Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στις ανεπτυγμένες χώρες το 15% των ζευγαριών που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, παρουσιάζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Μεταξύ αυτών των ζευγαριών, στο 20% το πρόβλημα εντοπίζεται στον άντρα, 40% στη γυναίκα, 25% και στους δύο, ενώ περίπου στο 15% δεν εντοπίζεται σαφής αιτιολογία σε κανέναν από τους δυο.

Η υπογονιμότητα είναι πρωτοπαθής, όταν ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη ή δευτεροπαθής όταν έχει υπάρξει σύλληψη.

Αίτια

Η ανδρική υπογονιμότητα προκαλείται από προβλήματα που επηρεάζουν είτε την παραγωγή του σπέρματος είτε τη μεταφορά του.

  • Κιρσοκήλη: Μια από τις συχνότερες αιτίες, καθώς επηρεάζει το σπέρμα περίπου στο 35% των υπογόνιμων αντρών. Πρόκειται για διόγκωση του φλεβικού δικτύου του όρχεως η οποία προκαλεί ελάττωση του αριθμού, της κινητικότητας, αλλά και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων. Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, η οποία είναι η μικροχειρουργική απολίνωση των διατεταμένων φλεβών, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να διορθώσει το πρόβλημα.
  • Ορμονικές διαταραχές: Ανωμαλίες που παρατηρούνται στις ορμόνες που ελέγχουν την παραγωγή σπέρματος ( FSH, LH, PRL, TSH, testoterone) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γονιμότητα του άνδρα. Η διόρθωσή τους, μπορεί να βελτιώσει επιτυχώς τις παραμέτρους του σπέρματος.
  • Γενετικές ανωμαλίες: Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες και οι μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια αποτελούν ένα λιγότερο συχνό αίτιο υπογονιμότητας, που τις περισσότερες φορές είναι και μη αντιμετωπίσιμο.
  • Άλλες νόσοι: Φλεγμονές του προστάτη και των όρχεων, ανατομικές ανωμαλίες του πέους, σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν αναστρέψιμες αιτίες υπογονιμότητας, είτε με φαρμακευτική, είτε με χειρουργική θεραπεία.
  • Τρόπος ζωής: Μία ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν το κάπνισμα και το αλκοόλ, συνήθειες τοξικότατες για τον όρχη και την παραγωγή ποιοτικού σπέρματος. Η ελάττωση και ακόμα καλύτερα η διακοπή αυτών, μπορούν να επαναφέρουν το δυναμικό γονιμότητας του άντρα, χωρίς άλλη ιατρική παρέμβαση.

Διάγνωση

Όταν το ζευγάρι προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα για μια επιτυχή κύηση, ο εξειδικευμένος γιατρός θα ζητήσει μια σειρά από τεστ. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο να κάνουν έλεγχο/αξιολόγηση, καθώς η υπογονιμότητα αποτελεί πρόβλημα του ζεύγους.

Όσον αφορά τον άνδρα, ένα καλό ιστορικό, μαζί με μία κλινική εξέταση και ένα σπερμοδιάγραμμα, για την εκτίμηση του αριθμού, της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων, είναι απαραίτητα για μια πρώτη εκτίμηση του προβλήματος. Το triplex οσχέου, ο ορμονικός και γενετικός έλεγχος και σε κάποιες περιπτώσεις η βιοψία του όρχεως θα ολοκληρώσουν τη διαγνωστική προσέγγιση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω Links:

Προβλήματα υπογονιμότητας

Υπογονιμότητα στον άνδρα