ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Όγκοι προστάτη, ουροδόχου κύστεως, νεφρών, αποχετευτικής μοίρας, όρχεων, πέους. Έμφαση στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση.