ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Ορίζεται ως η συλλογή υγρού γύρω από τον όρχη. Συνήθως παρουσιάζεται σε άντρες μεγάλης ηλικίας, άνω των 60, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρά  παιδιά. Η υδροκήλη δε δημιουργεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του άνδρα αλλά μόνο αισθητικό. Η αποκατάσταση της υδροκήλης είναι χειρουργική και γίνεται με μία απλή χειρουργική επέμβαση η οποία μπορεί να γίνει και με τοπική νάρκωση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω Link:

Υδροκήλη