ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Η ουρήθρα είναι ένας σωλήνας μεταφοράς των ούρων από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω (στο περιβάλλον). Τα στενώματα της ουρήθρας χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ουλώδους ιστού περιμετρικά της ουρήθρας, οπότε στενεύει ο αυλός και δυσχεραίνεται η ροή των ούρων. Ο βαθμός της απόφραξης εξαρτάται από το μέγεθος και το βαθμό του στενώματος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των στενωμάτων είναι ιατρογενούς αιτιολογίας (μετά από διουρηθρικές επεμβάσεις στον προστάτη ή την ουροδόχο κύστη ή μετά από καθετηριασμό της ουρήθρας). Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν:

Συγγενή (εκ γενετής)
Μεταλοιμώδη τα οποία εμφανίζονται μετά από ουρηθρίτιδα από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (χλαμύδια, γονόρροια)
Μετα-τραυματικά (κάκωση ουρήθρας μετά από πτώση, τροχαίο)

Το κύριο σύμπτωμα των στενωμάτων είναι η δυσχερής, διακεκομμένη ούρηση. Εάν δεν αντιμετωπισθούν, μπορεί να προκληθούν οι ακόλουθες επιπλοκές:

  • υπόλειμμα ούρων
  • δοκίδωση της ουροδόχου κύστης
  • υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
  • λιθίαση της ουροδόχου κύστεως
  • μακροπρόθεσμα άτονη ουροδόχο κύστη και νεφρική ανεπάρκεια

Η αντιμετώπιση των στενωμάτων είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με το μέγεθος, τη θέση και το ποσοστό υποτροπής:

  • Διαστολές με καθετήρες
  • Οπτική ουρηθροτομή
  • Διάνοιξη με χρήση laser
  • Ανοικτή εκτομή του στενώματος και τελικo-τελική αναστόμωση
  • Ουρηθροπλαστική με χρήση στοματικού βλενογόννου.